mega888 Avís legal — Deriva
Tancar

En aquesta pàgina, deriva informarà, de manera transparent, sobre tot allò que recull l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Per això, descriurem a continuació quines són les condicions d’ús a què la persona usuària, és a dir, qualsevol que consulti la nostra pàgina web, té dret.

 

Qui és ‘deriva’?

L’activitat d’aquesta pàgina web és propietat de:

Nom: Associació SomAtents de Reporterisme

Seu fiscal: Passeig de la Peira 30, 3er 3a, 08031 Barcelona

CIF: G-66403783

Correu electrònic: hola@revistaderiva.com

Activitat social: Aquesta pàgina web i la resta d’activitats que impulsa l’Associació SomAtents de Reporterisme tenen per finalitat potenciar una comunitat de professionals de la comunicació independents dels poders econòmic i polític que treballi, amb la ciutadania, per crear una comunitat crítica a través d’un periodisme de qualitat.

 

Marc legal

L’activitat de deriva està subjecte al marc legal de l’Estat espanyol i europeu, en concret, a les següents normatives:

—El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Aquesta és una normativa de la Unió Europea, que unifica la regulació en el tractament de les dades personals dels diferents països de la UE.

—La Llei Orgànica de Protecció de Dades i el seu Reglament de Desenvolupament. Aquestes són dues normes de l’Estat espanyol que fan referència a les dades personals i les obligacions que han d’assumir els responsables de qualsevol pàgina web en la gestió d’aquesta informació.

—La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI). Aquesta normativa afecta a aquelles pàgines webs que, d’alguna forma, realitzen activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas de deriva.

 

Què fa ‘deriva’?

deriva té les següents finalitats:

Difondre el seu periodisme narratiu i de qualitat en l’àmbit català, estatal i internacional, amb l’objectiu d’ampliar l’ecosistema mediàtic, a partir de tres eixos temàtics (identitats, poder i treball) i a través de tres menes de subscripcions.

Promoure un pla de cursos en l’àmbit del periodisme narratiu i la comunicació a través de cursos propis i a demanda, que comercialitzarem a través de la nostra pàgina web.

Impulsar tot un seguit de projectes d’intervenció social amb la col·laboració d’empreses, entitats o administracions, com ara projectes expositius, xerrades i debats, recerca documental o treballs audiovisuals, i que englobem dins l’etiqueta de periodisme expandit.

Divulgar tota l’activitat de ‘deriva’, ja sigui el seu periodisme narratiu, el seu pla de cursos o els seus projectes d’intervenció social, a través de comunicacions electròniques amb finalitats comercials o no a les persones usuàries que ho hagin sol·licitat o a les persones subscriptores o inscrites.

 

Responsabilitat de la persona usuària

Tota persona que accedeixi a la pàgina web de deriva assumeix el rol de persona usuària i, per tant, es compromet a complir de forma rigorosa la legislació vigent, així com qualsevol altra disposició legal que s’hagi d’aplicar.

L’accés a la pàgina web de deriva és responsabilitat única de la persona usuària i no suposa establir, d’entrada, cap tipus de relació amb l’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva.

A més, l’Associació SomAtents de Reporterisme es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la pàgina web de deriva, sense que existeixi cap obligació d’avisar prèviament les persones usuàries.

 

Ús de galetes

deriva pot utilitzar galetes, és a dir, petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de la persona usuària. Es tracta d’una tècnica que s’utilitza habitualment a internet per dur a terme funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes de la pàgina web.

Les galetes que s’utilitzen a deriva tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la finalitat única de fer més eficaç la interacció de la persona usuària amb la pàgina web. Les galetes no s’utilitzaran en cap cas per recollir informació de caràcter personal.

A deriva és possible que alguns continguts redirigeixin a altres pàgines web. Com que l’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, no pot controlar els continguts publicats a altres pàgines webs a les quals ha redirigit a les persones usuàries, no se’n pot fer responsable dels continguts d’aquestes pàgines web. En qualsevol cas, però, l’Associació SomAtents de Reporterisme es compromet a eliminar qualsevol enllaç que pugui redirigir a continguts que contravinguin la legislació estatal o internacional, la moral o l’ordre públic.

La persona usuària pot trobar més informació sobre les galetes, amb una llista detallada de les galetes utilitzades per deriva, a la Política de Galetes.

 

Protecció de dades personals

L’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, compleix la normativa europea i de l’Estat espanyol de protecció de dades de caràcter personal.

Així, garanteix el compliment de les obligacions que es disposen al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD); la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals; el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, per al qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD; i altres normatives vigents en cada moment. Per això, vetlla per garantir l’ús correcte i tractament de les dades personals de la persona usuària.

La persona usuària pot trobar més informació sobre la gestió de les dades personals a la Política de Privadesa.

 

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

La programació, el disseny i la imatge gràfica, els textos i les gràfiques de deriva són propietat de l’Associació SomAtents de Reporterisme, que n’és la impulsora, o en té la llicència o autorització expressa dels autors.

Els continguts que publica deriva estan sota llicència Creative Commons Reconeixement-No Comercial-CompartirIgual 3.0 Espanya (CC BY-NC-SA 3.0 ES), els termes de la qual es poden consultar a la web de Creative Commons.

Tanmateix, les fotografies o vídeos són propietat dels seus autors i, per tant, pot ser necessari el permís o l’aprovació per copiar-los, en no ser propietat de l’Associació SomAtents de Reporterisme. Alhora, els dissenys, logotips, textos i gràfics aliens a l’Associació SomAtents de Reporterisme i que poden aparèixer a la pàgina web de deriva, pertanyen als seus autors respectius, que en són els responsables i, per tant, pot ser necessari el permís o l’aprovació per copiar-los. En qualsevol cas, l’Associació SomAtents de Reporterisme sí que té l’autorització expressa i prèvia per part de tots aquests autors per usar les seves obres.

Així, qualsevol ús que no hagi estat autoritzat per part de l’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a incompliments possibles dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la pàgina web, la persona usuària pot fer-ho a través del correu electrònic hola@revistaderiva.com.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Per resoldre qualsevol malentès o assumpte relacionat amb la pàgina web de deriva o qualsevol altra activitat, s’aplicarà la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament totes les parts.