mega888 Política de privadesa — Deriva
Tancar

En aquesta pàgina, deriva informarà, de forma transparent, a les persones usuàries sobre tots els detalls que fan referència a les seves dades personals: qui les recull, per què es recopilen, que se’n fa i on s’emmagatzemen. Amb aquesta pàgina, i amb la d’Avís Legal i la de Política de Galetes, deriva vol complir el millor possible amb el dret de les persones usuàries.

 

Qui és ‘deriva’?

L’activitat d’aquesta web és propietat de:

Nom: Associació SomAtents de Reporterisme

Seu fiscal: Passeig de la Peira 30, 3er 3a, 08031 Barcelona

CIF: G-66403783

Correu electrònic: hola@revistaderiva.com

Activitat social: Aquesta pàgina web i la resta d’activitats que impulsa l’Associació SomAtents de Reporterisme tenen per finalitat potenciar una comunitat de professionals de la comunicació independents dels poders econòmic i polític que treballi, amb la ciutadania, per crear una comunitat crítica a través d’un periodisme de qualitat.

 

Marc legal

L’activitat de deriva està subjecte al marc legal de l’Estat espanyol i europeu, en concret, a les següents normatives:

—El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Aquesta és una normativa de la Unió Europea, que unifica la regulació en el tractament de les dades personals dels diferents països de la UE.

—La Llei Orgànica de Protecció de Dades i el seu Reglament de Desenvolupament. Aquestes són dues normes de l’Estat espanyol que fan referència a les dades personal i les obligacions que han d’assumir els responsables de qualsevol web en la gestió d’aquesta informació.

—La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electònic (LSSI). Aquesta normativa afecta a aquelles pàgines webs que, d’alguna forma, realitzen activitats econòmics mitjançant mitjans electrònics, com és el cas de deriva.

 

Tractament de les dades personals

Què són les dades personals?

La LOPD defineix, en l’article 3, les dades personals com “qualsevol informació que concerneix a persones físiques identificades o identificables”. És a dir, totes aquelles dades que, recopilades, permeten identificar una persona. Els exemples més evidents són el nom i cognoms d’una persona o el seu document d’identificació, però també es consideren dades personals el correu electrònic o, fins i tot, una direcció IP usada en un moment determinat. El tractament de caràcter personal és el conjunt d’operacions que permeten recollir, registrar, fer servir i comunicar aquestes dades personals.

 

Per quines vies recollim aquestes dades?

La recollida de dades personal a internet és, avui dia, gairebé inevitable en qualsevol pàgina web que proposi a la persona usuària alguna interacció.

A deriva aquestes dades personal les recollim:

—Quan una persona usuària es dona d’alta a les subscripcions.

—Quan una persona usuària omple el formulari d’inscripció a un curs o a un projecte d’interacció.

—Quan una persona usuària omple una enquesta de satisfacció d’un curs o d’un projecte d’interacció.

—Quan una persona usuària sol·licita l’enviament de comunicacions.

—Quan una persona usuària interactua amb la pàgina web de ‘deriva’ o a través de les xarxes socials.

 

Quines dades recollim?

Per poder tractar les dades personals a través de la Política de Privadesa, necessitem un seguit d’informació de la persona usuària. Les dades que solem recollir a través dels canals que hem enumerat en l’apartat anterior es divideixen en cinc blocs, depenent de la mena de relació que vulgui establir la persona usuària:

Dades personals. El nom i cognoms, el correu electrònic, el telèfon de contacte, la data de naixement i el document d’identificació.

Dades generals. Adreça i, en el cas de de les enquestes de satisfacció, preguntes relatives a interessos o gustos específics.

Dades de subscripció o d’inscripció. És a dir, l’historial de subscripció o cursos o projectes d’interacció realitzats per la persona subscriptora, alumna o participant.

Dades de pagament. En el cas dels formularis d’alta de subscripció o d’inscripció a un curs o un projecte d’interacció.

Dades d’empremta digital. Tenen a veure amb l’ús i navegació de la persona usuària al web de deriva i que es recullen a través del SEO, com ara la IP, el navegador des del qual s’accedeix, temps d’estada a la pàgina web, ID de sessió, pàgines visites, entre altres.

 

Sobre quina base legal recollim aquestes dades?

La normativa de protecció de dades obliga a tenir una base que legitimi el tractament de les dades recollides. A deriva establim quatre bases legals, segons la relació que la persona usuària ha volgut mantenir-hi, per les quals les recollim.

—Per interès legítim. Com a entitat impulsora de deriva, l’Associació SomAtents de Reporterisme té un interès legítim a recollir i tractar les dades personals de les persones usuàries amb la finalitat d’estudiar i analitzar si els seus interessos s’adapten als continguts i activitats de la pàgina web. D’aquesta manera, podem millorar l’experiència de la persona usuària. A més, l’Associació SomAtents de Reporterisme també té un interès legítim a mantenir un contacte regular amb les persones usuàries que ho sol·licitin, per tal d’informar-les de les activitats de deriva.

Per a l’execució del contracte de subscripció o inscripció. En el moment que la persona usuària accepta els termes i condicions d’una subscripció o inscripció, l’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, necessita les dades personals per complir amb el contracte de subscripció i inscripció, que inclou, entre altres, mantenir informada la persona subscriptora, alumna o participant, executar el pagament, si s’escau, o fer-li arribar promocions o sortejos.

Pel compliment d’una obligació legal. L’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, ha de complir un seguit d’obligacions imposades per normativa fiscal, administrativa, comptable, de consum o jurídica, per a les quals necessita un seguit de dades personals per tal de contractar productes o serveis.

Pel consentiment de la persona usuària. Si l’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, necessités alguna altra dada que no es basi en alguns dels motius anteriors, sempre demanaria a la persona usuària el seu consentiment.

 

Per què recollim aquestes dades?

—Quan una persona usuària es dona d’alta a les subscripcions. Recollim aquestes dades per tal d’executar un contracte de servei fins que estigui vigent l’activitat de deriva o la persona subscriptora demani la cancel·lació o oposició de les seves dades.

—Per tal de tramitar correctament la subscripció.

—Per tal de gestionar el pagament efectiu de la subscripció.

—Per tal de gestionar qualsevol incidència relativa al servei contractat.

—Per proporcionar un servei d’atenció i resoldre dubtes i consultes.

—Per tal d’evitar fraus o qualsevol actuació il·lícita.

—Per remetre enquestes i valoracions del servei, promocions o sortejos.

Quan una persona usuària omple el formulari d’inscripció a un curs o a un projecte d’interacció. Recollim aquestes dades per tal d’executar un contracte de servei formatiu fins que estigui vigent l’activitat de deriva o la persona inscrita demani la cancel·lació o oposició de les seves dades.

—Per tal de tramitar correctament la inscripció.

—Per tal de gestionar el pagament efectiu de la inscripció.

—Per tal de gestionar qualsevol incidència relativa al servei contractat.

—Per proporcionar un servei d’atenció i resoldre dubtes i consultes.

—Per tal d’evitar fraus o qualsevol actuació il·lícita.

—Per remetre enquestes i valoracions del servei, promocions o sortejos.

—Per informar la persona inscrita de cursos i projectes similars.

Quan una persona usuària omple una enquesta de satisfacció d’un curs o d’un projecte d’interacció. Recollim aquestes dades per tal d’executar un contracte de servei formatiu fins que estigui vigent l’activitat de deriva o la persona inscrita demani la cancel·lació o oposició de les seves dades.

—Per valorar el servei i millorar-lo.

Quan una persona usuària sol·licita l’enviament de comunicacions. Recollim aquestes dades mitjançant el consentiment de la persona usuària, mentre no exerceixi el dret d’oposició o cancel·lació.

—Per tal de mantenir informada la persona usuària de les activitats de deriva.

—Per tal de resoldre algun dubte concret de la persona usuària.

Quan una persona usuària interactua amb la pàgina web de ‘deriva’ o a través de les xarxes socials. Recollim aquestes dades mitjançant el consentiment de la persona usuària de la Política de Privadesa i de la Política de Galetes, durant el termini de cada tipus de galeta o fins que l’usuari retiri el seu consentiment. Aquestes dades, però, s’han d’anonimitzar un cop passi el termini corresponent.

—Per reconèixer la persona usuària que torna a la pàgina web de deriva.

—Per facilitar que la persona usuària pugui compartir continguts de deriva a través de les xarxes socials.

—Perquè la pàgina web pugui establir criteris de personalització i els recordi.

—Per estudiar possibles millores de la pàgina web en l’experiència d’usabilitat.

 

On es guarden les dades personals?

Per la naturalesa d’aquesta activitat, les dades personals es guarden als servidors de la nostra pàgina web, concretament al proveïdor de hosting, al proveïdor del correu electrònic i físicament en el fitxer de l’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, a la seu fiscal de l’entitat. En qualsevol cas, les empreses compten amb seu a l’Estat espanyol i operen sota el marc de protecció legal de la Unió Europea.

 

Durant quant de temps conservem les dades?

No hi ha una data de caducitat predeterminada per a la recollida de dades. Les dades personals es donen de baixa a petició de les persones usuàries interessades.

 

Política anti-spam

deriva vol expressar el seu rebuig total a l’enviament de comunicacions electròniques comercials no sol·licitades o a qualsevol conducta o manifestació coneguda com a spam. Per això, ens comprometem a lluita contra aquestes pràctiques. Per tant, garantirem a la persona usuària que sota cap concepte les seves dades personals seran cedides, compartides, transferides ni venudes a terceres persones, excepte si ho sol·licita la persona usuària interessada.

 

Mesures de seguretat

L’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, es compromet a adoptar les mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat en el tractament de les dades personals, d’acord al que estableixen les normatives vigents. Tanmateix, la transmissió i comunicació d’informació a través d’internet no és completament segura. Per això, tota la informació que proporciona la persona usuària s’emmagatzema en servidors segurs i, alhora, treballem amb proveïdors que compleixen els estàndards de seguretat bàsics.

 

Drets de la persona usuària i com exercir-los

D’acord amb la normativa RGPD europea i la LOPD espanyola, la persona usuària, en qualsevol moment, té dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de l’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva. Per fer-ho, la persona usuària enviarà un correu electrònic amb l’assumpte ‘Dades’ a hola@revistaderiva.com. Ens comprometem a executar aquests drets dins el termini legal establert.

Accés. El dret a accés permet a la persona usuària obtenir la informació sobre les seves pròpies dades de caràcter personal que està sent objecte de tractament, així com l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.

Rectificació. El dret a rectificació consisteix en què la persona usuària sol·licitar la modificació de les seves dades que siguin inexactes o incompletes.

Cancel·lació. És el dret de la persona usuària a suprimir les dades que resultin inadequades o excessives o relacionades amb l’anomenat Dret a l’oblit.

Oposició. És el dret de la persona usuària a demanar que no es realitzi un tractament de les dades personals o que es cessi aquest tractament quan no sigui necessari el seu consentiment.

Portabilitat i no limitació del tractament. És un dret que consisteix a demanar les dades persones en un format d’ús comú i de lectura mecànica, com ara els Excels o els CVS.

Dret a l’oblit. És un nou concepte que ha incorporat la RGPD que afecta, sobretot, a pàgines webs que exposen públicament dades que han estat penjades a les xarxes socials o a plataformes de Google. En el cas de deriva, es concreta en la cancel·lació d’aquestes dades.

 

Subscripcions

Les persones usuàries que es facin subscriptores hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar. El fet d’omplir el formulari de subscripció, en la modalitat que es consideri, implicarà l’alta de la persona usuària registrada a deriva i, per tant, als arxius de l’entitat impulsora, l’Associació SomAtents de Reporterisme.

Mitjançant l’acceptació de la Política de Privadesa, la persona usuària autoritza, per tant, la seva entitat financera a abonar els imports corresponents d’acord amb les instruccions de l’Associació SomAtents de Reporterisme. Entre d’altres, la persona ususària té dret a què se li retornin els diners abonats d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la seva entitat financera. En qualsevol cas, el reemborsament haurà de ser instat per part de la persona usuària en el termini màxim de vuit setmanes, és a dir, dos mesos, a partir de la data en què es va fer el càrrec al seu compte corrent. La persona usuària pot consultar a la seva entitat financera per obtenir més informació sobre els seus drets en relació amb aquest ordre.

El preu de la subscripció inclou l’impost (IVA) corresponent. Amb l’acceptació dels termes d’aquest contracte, la persona usuària subscriptora permet retirar anualment la quantitat estipulada anteriorment del seu número de compte. L’Associació SomAtents de Reporterisme, impulsora de deriva, retirarà la quota a les persones subscriptores segons els terminis establerts i es farà càrrec del cost del tràmit financer per cobrar les subscripcions (0,15€+IVA). En cas que l’Associació SomAtents de Reporterisme faci el càrrec al compte corrent de la persona subscriptora, no hi hagi fons i el rebut sigui retornat, aquesta persona subscriptora es farà càrrec del cost econòmic addicional que suposi aquest tràmit bancari (el 5% de l’import de la transacció amb un mínim d’1,5€+IVA).

Així, l’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, efectuarà el cobrament de les subscripcions BÀSICA (2€/mes – 24€/any) i COMPLETA (3€/mes – 36€/any) en un únic pagament anual en dos períodes diferents, segons la data en què la persona usuària hagi tramitat la subscripció: la subscripció que s’hagi formalitzat entre gener i abril es domiciliarà la primera setmana de maig d’aquell any i la que s’hagi formalitzat entre maig i desembre es domiciliarà la primera setmana de gener de l’any següent. En el cas de les subscripcions PRÈMIUM (6€/mes – 72€/any | 20€/mes – 240€/any | 40€/mes – 480€/any), l’Associació SomAtents de Reporterisme efectuarà el cobrament en dos pagaments anuals en els dos períodes establerts: una meitat la primera setmana de maig (36€ | 120€ | 240€) i una altra meitat la primera setmana de gener (36€ | 120€ | 240€).

La baixa com a persona subscriptora de qualsevol tipus de tarifa es tramitarà a través d’un correu electrònic enviat a hola@revistaderiva.com amb l’assumpte ‘Baixa’. La baixa s’haurà de sol·licitar com a mínim un mes abans del pagament. L’Associació SomAtents de Reporterisme, impulsora de deriva, certificarà per correu electrònic la baixa efectiva a la persona interessada. A partir d’aquell moment, l’acord establert mitjançant el full de subscripció de la persona quedarà sense efecte.

 

Comunicacions electròniques

L’acceptació de la Política de Privadesa, implica que la persona usuària accepta que deriva i l’Associació SomAtents de Reporterisme, que n’és la impulsora, li enviïn les comunicacions electròniques necessàries per mantenir-la informada de les activitats relacionades amb deriva i amb l’entitat impulsora. Aquestes comunicacions es faran a través de correu electrònic o mitjançant telèfon, si s’escau.

Aquesta autorització comprèn l’enviament de les següent comunicacions electròniques: butlletins, informació d’interès sobre cursos o projectes d’interacció, campanyes, promocions, sortejos o continguts similars.

L’Associació SomAtents de Reporterisme, en tant que impulsora de deriva, estableix mecanismes mitjançant els quals la persona usuària pot exercir els seus drets de forma senzilla i gratuïta, seguint les instruccions que s’indica al peu legal dels correus electrònics.